Sjúkratryggingar Íslands - Deildarstjóri

Skráð 05.09.2019

Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að ráða deildarstjóra í fullt starf í deild meðferðarhjálpartækja á Hjálpartækjasviði stofnunarinnar á Vínlandsleið 16. Málaflokkar deildarinnar ná m.a. til stoðtækja, meðferðarhjálpartækja, einnota hjálpartækja og næringarefna. Starfsmenn deildarinnar eru tíu auk deildarstjóra.

Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í góðu vinnuumhverfi.

Helstu verkefni:
• Ábyrgð og yfirumsjón með starfsemi og verkefnum deildar
• Dagleg stjórnun deildar
• Öflun, úrvinnsla og miðlun upplýsinga vegna starfsemi deildar
• Þátttaka í fræðslu og upplýsingagjöf innan og utan stofnunarinnar
• Þátttaka í verkefnum þvert á svið stofnunarinnar

Hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem menntun á sviði heilbrigðisvísinda og framhaldsnám í stjórnun
  • Reynsla og þekking sem nýtist í starfi, svo sem í stjórnun, opinberri stjórnsýslu og hjálpartækjum
  • Færni í að tjá sig í ræðu og riti sem og framsetningu og miðlun upplýsingaefnis
  • Færni í meðferð og greiningu talnagagna
  • Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
  • Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi ásamt hæfni til að starfa á skipulagðan hátt bæði sjálfstætt og í hópi
  • Nákvæmni í starfi og skipulögð vinnubrögð
  • Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli, færni í ensku og einu Norðurlandamáli æskileg

Laun eru samkvæmt kjarasamningi BHM/viðeigandi stéttarfélagi og fjármálaráðherra.

Umsóknarfrestur er til og með 16.sept. 2019.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Sjúkratrygginga Íslands, www.sjukra.is/starf . Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi. Öllum umsóknum verður svarað þegar niðurstaða um ráðningu liggur fyrir. Ráðning tekur mið af jafnréttisáætlun stofnunarinnar. Umsókn gildir í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björk Pálsdóttir, sviðsstjóri Hjálpartækjasviðs í síma 515 0000.

Upplýsingar um vinnustaðinn má finna á heimasíðu Sjúkratrygginga Íslands, www.sjukra.is.

Sjúkratryggingar Íslands.

Til baka Senda grein