Trygginarstofnun ríkisins

07.09.2020

Hefur þú brennandi áhuga á velferðar- og heilbrigðismálum?

Laust er til umsóknar starf sérfræðings á réttindasviði Tryggingastofnunar. Um er að ræða
spennandi og krefjandi sérfræðistarf í matshópi á sviði endurhæfingar og lífeyrismála.
Starfið byggir á frumkvæði og miklu og þéttu samstarfi í breiðum hópi sérfræðinga.

Um er að ræða 100% starf og eru laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Mat, greining og úrvinnsla umsókna um endurhæfingarlífeyri.
- Samvinna í teymi fyrir mat á örorku, endurhæfingu og umönnunarþörf barna.
- Ráðgjöf, þjónusta og upplýsingamiðlun til viðskiptavina og samstarfsaðila.
- Þróun vinnuferla og rafrænnar þjónustu.
- Skráning og meðhöndlun tölfræðiupplýsinga.
- Önnur sérhæfð verkefni.

Hæfnikröfur
- Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. hjúkrunarfræði, iðjuþjálfun,
sjúkraþjálfun og félagsráðgjafa.
- Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur.
- Krafa um klíníska reynslu á sviði heilbrigðisþjónustu, t.d. á sviði endurhæfingar,
geðverndar eða heilsugæslu.
- Mjög góð hæfni í greiningu, túlkun og framsetningu gagna.
- Þekking á flokkunarkerfum og matskvörðum í velferðar- og heilbrigðisþjónustu.
- Mjög gott vald á rituðu íslensku máli.
- Mjög góð samskiptahæfni, lausnamiðuð hugsun og frumkvæði.

Sótt er um starfið á www.starfatorg.is .
Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2020
Nánari upplýsingar um starfið veita Herdís Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri réttindasviðs
og Hólmfríður Erla Finnsdóttir, mannauðsstjóri í síma 560 4400.

Til baka Senda grein