Fræðslusjóður IÞÍ

Fræðslusjóður var stofnaður samkvæmt samþykkt aðalfundar IÞÍ þann 21. mars 1998. Breytingar á starfsreglum hans eru háðar samþykki aðalfundar. Stjórn IÞÍ skipar 3 fulltrúa í sjóðsstjórn, til þriggja ára í senn, og skal skipunin tilkynnt á aðalfundi félagsins. Úthlutun úr sjóðnum fer fram tvisvar sinnum á ári. Skuldlausir félagar með fulla aðild eða fagaðild að IÞÍ, geta sótt um styrk úr fræðslusjóði.

Sjóðsstjórnin velur sér formann sem ber ábyrgð á að kalla stjórnina saman vegna hverrar úthlutunar úr sjóðnum. Formaður sér einnig um að skrifa fundargerðir og að tilkynna styrkþegum og starfsmanni SIGL skriflega um úthlutanir. Sjóðsstjórn ber einnig að upplýsa umsækjendur sem synjað er um styrk úr sjóðnum.

Umsókn

Hér er umsóknareyðublað fyrir styrkumsóknir. Eyðublaðið er á Word formati. Umsækjendur hlaði því niður í sína tölvu, fylli út og visti að því loknu á pdf formati til að senda umsóknina þannig inn rafrænt. Nánari upplýsingar og netfang er að finna í skjalinu. Umsóknir skulu berast fyrir 15. apríl og 15. október.

Tilgangur 

Að efla framgang iðjuþjálfunar og styrkja innra starf félagsins.

Markmið

Að styrkja iðjuþjálfa vegna rannsókna og þróunarverkefna, fræðslu- og kynningarefnis auk þátttöku á námskeiðum í þágu nefnda félagsins. Sjóðnum er ekki ætlað að styrkja iðjuþjálfa til endurmenntunar í eigin þágu.

Hlutverk og ábyrgð sjóðsstjórnar

Að fjalla um umsóknir og úthluta styrkjum úr fræðslusjóði tvisvar sinnum á ári, 1. maí og 1. nóvember.  Við úthlutun er tekið mið af verklagsreglum, sem sjóðsstjórnin hefur sett sér og þeirri upphæð sem er til úthlutunar hverju sinni. Stjórnin tilkynnir styrkþegum skriflega um styrkupphæð og jafnframt starfsmanni SIGL sem sér um útborgun fyrir hönd sjóðsins. Sjóðsstjórn ber einnig að upplýsa umsækjendur sem synjað er um styrk úr sjóðnum.

Samstarf

Stjórn Fræðslusjóðs hefur samskipti við þá iðjuþjálfa sem sækja um styrk úr sjóðnum. Samstarf er einnig við starfsmann SIGL vegna rekstrarkostnaðar sjóðsins og úthlutunar hverju sinni. Starfsmaður SIGL sér um að greiða út styrkina.

Formaður fræðslusjóðs er:   Ingibjörg Jónsdóttir


Starfsreglur Fræðslusjóðs

1. Heiti sjóðsins og varsla:

   1.1. Sjóðurinn heitir Fræðslusjóður Iðjuþjálfafélags Íslands. Hann er í vörslu gjaldkera félagsins
2. Markmið Fræðslusjóðs:
   2.1. Markmið sjóðsins er að efla framgang iðjuþjálfunar og að styrkja innra starf félagsins.      
3. Stjórn Fræðslusjóðs:
   3.1. Stjórn Fræðslusjóðs er skipuð á aðalfundi, skv. lögum IÞÍ 8. grein.
   3.2. Stjórn Fræðslusjóðs skal halda fundagerðabók      
4. Tekjur og gjöld Fræðslusjóðs:
   4.1. Ákveðin upphæð, kr. 300.000, á ári hverju, sem rennur af tekjum IÞÍ. Upphæðin er endurskoðuð á tveggja ára fresti.
   4.2. Frjáls framlög velunnara sjóðsins.
   4.3. Gjöld Fræðslusjóðs (póstburðargjöld, bréfsefni, umslög og fl.) greiðast af rekstrarfé IÞÍ.      
5. Umsóknir um styrki:
   5.1. Styrkir verða veittir tvisvar sinnum á ári. Umsóknum skal skilað til stjórnar Fræðslusjóðs fyrir     15. apríl eða 15. október, sjá leiðbeiningar. Rétt til að sækja um styrki eiga þeir sem eiga fulla             aðild eða fagaðild að IÞÍ og eru skuldlausir við félagið.      
6. Styrkveitingar:
   6.1. Styrkhæf verkefni teljast meðal annars rannsóknir, þróunarverkefni, fræðslu/kynningarefni, gerð bæklinga og annað sem stuðlað getur að framgangi iðjuþjálfunar. Þar með teljast styrkir til að sækja námskeið sem nýtast hinum ýmsu nefndum og faghópum, sem starfa á vegum félagsins og koma innra starfi þess til góða.      
7. Úthlutun:
   7.1. Stjórn Fræðslusjóðs gerir grein fyrir vali styrkþega eigi síðar en 1. maí og 1. nóvember ár hvert.    7.2. Skrifstofa SIGL annast greiðslu styrkja að fenginni staðfestingu stjórnar Fræðslusjóðs.      
8. Ágreiningur um úrskurð; vanhæfi stjórnar Fræðslusjóðs:   
   8.1. Úrskurði stjórnar Fræðslusjóðs um úthlutun er ekki hægt að áfrýja, en óska má eftir skriflegum rökstuðningi fyrir ákvörðun.
   8.2. Ef fulltrúi í stjórn Fræðslusjóðs á hagsmuna að gæta við úthlutun skal varamaður úr stjórn IÞÍ taka sæti hans í nefndinni.      
9. Gildistaka starfsreglna og breytingar:   
   9.1. Starfsreglur þessar taka gildi þann 4. mars 2005.
   9.2. Breytingar á starfsreglum eru háðar samþykki aðalfundar IÞÍ.
Til baka Senda grein