Yfirlit: ritrýnt og ritstýrt efni

Um efnið

Hér eru tilvísanir í birtar ritrýndar greinar og ritstýrt fræðilegt efni, úr innlendum og erlendum ritum þar sem iðjuþjálfar eru höfundar. Til þess að finna greinar í gagnagrunni þarf að afrita doi hlekkinn og líma í leitarstiku á þeim leitarvef sem valinn er. Tilvísanir í greinarnar eru flokkaðar eftir tímabilum, nýjast efst og í stafrófsröð innan tímabila. Yfirlitið er byggt á aðsendum tilvísunum frá höfundunum sjálfum. 

Félagar sem vilja birta tilvísanir geta sent tölvupóst þess efnis á sigl@bhm.is. Tilvísunin þarf að vera samkvæmt APA reglum og doi hlekkur þarf að fylgja, sé hann fyrir hendi. Ætlast er til að farið sé sé eftir þeim leiðbeiningum og það er á ábyrgð höfunda að tryggja að tilvísun sé rétt skráð. Við hvetjum allt félagsfólk sem hefur birt ritrýndar greinar eða ritstýrt fræðilegt efni til þess að senda okkur tilvísanir, þannig að hægt sé að bæta við yfirlitið og stuðla að því að upplýsingarnar nýtist. 

Leiðbeiningar frá Menntavísindasviði HÍ um APA

2021 - 2023

Árnadóttir, G. (2021). Impact of Neurobehavioral Deficits on Activities of Daily Living. Í G. Gillen og D.M. Nilsen (ritstjórar), Stroke rehabilitation: A function-based approach (5. útgáfa, bls. 556–592). Elsevier.

Egilson, S. (2022). Use of ethnographic data to critically reflect on disabled children's participation and their encounters with rehabilitation services. In C. Hayre, Muller, D. & Hackett, P. (eds.). Rehabilitation in practice: Ethnographic perspectives, 67-82. Springer Nature. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-8317-6_6

Egilson, S.T., Ólafsdóttir, L.B., Ingimarsdóttir, S.T., Haraldsdóttir, F., Jóhannsdóttir, Á., Gibson, B.E. og Hardonk, S. (2021). Life quality and participation of disabled children and young people: Design and methods of a transformative study. International Journal of Qualitative Methods, 20, 1–13. doi.org/10.1177/16094069211016713

Helga Kristín Gestsdóttir og Inga Jóna Jónsdóttir. (2023). Samskiptafærni stjórnenda ríkisstofnana: Upplifun, reynsla og þarfir starfsfólks af samskiptum við stjórnendur. Tímarit Um viðskipti og efnahagsmál, 20(2), 51–70. https://doi.org/10.24122/tve.a.2023.20.2.4

Guðrún Árnadóttir. (2023). Innra réttmæti hugbúnaðarútgáfu ADL kvarða A-ONE: Rasch greining. Læknablaðið, 109, Fylgirit 115,11. https://www.laeknabladid.is/fylgirit/fylgirit/2023/visindi-a-vordogum-2023/agripin-1

Guðrún Árnadóttir. (2023). ADL kvarði A-ONE: Próffræðileg afbrigði mælikvarða byggð á mismunandi líkönum Rasch-greiningar. Læknablaðið, 109, Fylgirit, 115, 12. https://www.laeknabladid.is/fylgirit/fylgirit/2023/visindi-a-vordogum-2023/agripin-1 

Guðrún Árnadóttir og Laufey Halla Atladóttir. (2022). Próffræðileg afbrigði mælikvarða byggð á þremur mismunandi líkönum Rasch greiningar. Læknablaðið, 108, Fylgirit 111, 14. https://www.laeknabladid.is/fylgirit/fylgirit/2022/fylgirit-111/nr/8025 

Guðrún Árnadóttir, Garðar Ingvarsson, Helgi Sigtryggsson og Bjarni Ármann Atlason. (2020) Notendahugbúnaður í endurhæfingu: Frá raðtölum í mælitölur Læknablaðið, 106, Fylgirit, 104, 20. https://www.laeknabladid.is/fylgirit/fylgirit/2020/fylgirit-nr.-104-okt-2020.-visindi-ad-hausti/agripin 

Higashi, Y., Takabatake, S., Matsubara, A., Nishikawa, K., Kaneda, T., Nakaoka, K., Somei, Y. og Árnadóttir, G. (2023). Neurobehavioral Impairment Scale of the A-ONE-J: Rasch analysis and concurrent validation. Asian Journal of Occupational Therapy, 19: 303–307, 2023. https://doi.org/10.11596/asiajot.19.30 

Helgi Sigtryggsson, Garðar Ingvarsson og Guðrún Árnadóttir. (2023). Ytra réttmæti ADL mæligilda A-ONE hugbúnaðarins: Samanburður við Rasch-greind mæligildi Winsteps-forritsins. Læknablaðið, 109, Fylgirit, 115, 14. https://www.laeknabladid.is/fylgirit/fylgirit/2023/visindi-a-vordogum-2023/agripin-1 

Helgi Sigtryggsson, Garðar Ingvarsson og Guðrún Árnadóttir. (2022). Hugbúnaður sem mælir áhrif taugaeinkenna á framkvæmdafærni við ADL: Forkönnun á áreiðanleika mælinga. Læknablaðið, 108, Fylgirit 111, 19. https://www.laeknabladid.is/fylgirit/fylgirit/2022/fylgirit-111/nr/8025 

Hulda Þórey Gísladóttir, Ásta Snorradóttir og Kristjana Fenger (2021). Atvinnuþátttaka fólks með skerta starfsgetu: Sjónarhorn stjórnenda á vinnumarkaði. Iðjuþjálfinn, 1, 16-23.

Ingólfsdóttir, J., Traustadóttir, R. og Egilson, S.Þ. (2021). Rethinking practices by rethinking expertise: A relational approach to family-centred inclusive services. Scandinavian Journal of Disability Research, 23(1), pp. 1–13. doi.org/10.16993/sjdr.734

Jóhannsdóttir, Á., Egilson, S & Haraldsdóttir, F. (2022). The implications of internalised ableism for the health and wellbeing of disabled young people. Sociology of Health and Illness, DOI: 10.1111/1467-9566.13425

Jóhannsdóttir, Á., Egilson, S.T. & Gibson, B.E. What's shame got to do with it? The importance of affect in critical disability studies. Disability and Society,36(3), 342-357. doi.org/10.1080/09687599.2020.1751076 

Jónasdóttir, S.K., Egilson, S. og Polgar (2021). Structural factors affecting community mobility
for people with mobility impairments in Iceland: A human rights and occupational perspective. Journal of Occupational Science, 28, 1, 59-70. doi.org/10.1080/14427591.2021.1896570

Margrét Brynjólfsdóttir, Guðrún Pálmadóttir og Sólveig Ása Árnadóttir (2021). Activities and participation of 65-91 year old adults: population-based study among residents of a sparsely populated and remote area in Iceland. International Journal of Circumpolar Health 80(1), 3-10. doi:10.1080/22423982.2021.1903778

Margrét Sigurðardóttir, Kristjana Fenger og Ariel E. Schwartz (2022). Psychometric testing of the Icelandic Occupational Self-Assessment (OSA-IS). Scandinavian Journal of Occupational Therapy. doi: 10.1080/11038128.2022.2074537

Óladóttir, S., Pálmadóttir, G., Óskarsson, G.K & Egilson, S.T. (2023) Psychometric properties of the client-centred rehabilitation questionnaire-is derived from a large and varied group of rehabilitation users. Disability and Rehabilitation (early online) https://doi.org/10.1080/09638288.2022.2160835

Pilegaard, M. S., la Cour, K., Baldursdóttir, F., Morgan, D., Oestergaard, L. G., & Brandt, Å. (2022). Assistive devices among people living at home with advanced cancer: Use, non-use and who have unmet needs for assistive devices? European Journal of Cancer Care, 1-11. doi.org/10.1111/ecc.13572

Skuladóttir, E. B., Fenger, K., Bejerholm, U., Sandqvist, J. (2021). Translation and validation of assessment of Work Performance (AWP) into the Icleandic language and culture. Work, 69(4),1305-1316. doi: 10.3233/WOR-213551 

Snæfríður Þóra Egilson og Sigrún Jónasdóttir (2021). Algild hönnun: Leiðarljós að jafnfræði og tækifærum til samfélagsþátttöku [Universal design: a guide to equity and possibilities to participation]. Tímarit um uppeldi og menntun, 30, 2, 115-133

Stefánsdóttir, O.Á., Munkejord, M.C., Sveinbjarnardóttir, E.K. (2021). Maintaining or letting go of couplehood: Perspectives of older male spousal dementia cargivers. Scand J Caring Sciences (00), 1-10. doi:10.1111/scs.13035

Stefánsdóttir, S., Rice, J., Aunos, M. and McConnell, D. (2022). Appropriate Measures? Supporting Parents with ID in the Context of the CRPD. Scandinavian Journal of Disability Research, 24(1), 29–41. http://doi.org/10.16993/sjdr.820

Stefánsdóttir, S., Sigurjónsdóttir, H. B., & Rice, J. (2022). Weapons and tactics: A story of parents with learning disabilities maintaining family integrity. British Journal of Learning Disabilities, 1– 8.https://doi.org/10.1111/bld.12492

2016 - 2020

Andersen K, Aspelund T, Gudmundsson EF, Siggeirsdottir K, Thorolfsdottir RB, Sigurdsson G, Gudnason V. (2017). Yfirlitsgrein. Úr gögnum Hjartaverndar: Faraldsfræði kransæðasjúkdóma á Íslandi í hálfa öld [Five decades of coronary artery disease in Iceland. Data from the Icelandic Heart Association]. Læknablaðið, 103(10), 411-420. Icelandic. PMID: 29044036. doi: /10.17992/lbl.2017.10.153.

Arun K. Sigurdardottir, Gisli Kort Kristofersson, Sonja Stelly Gustafsdottir, Stefan B. Sigurdsson, Solveig A. Arnadottir, Jon Arni Steingrimsson and Elín Dianna Gunnarsdottir (2019). Self-rated health and socio-economic status among older adults in Northern Iceland. International Journal of Circumpolar Health, 78(1), 1697476. https://doi.org/10.1080/22423982.2019.1697476.

Axelsson, G.T., Putman, R.K., Miller, E.R., Araki, T., Sigurdsson, S., Gudmundsson, E.F., Eiriksdottir, G., Siggeirsdottir, K., Aspelund, T., Launer, L.J., Harris, T.B., […] Gudnason, V., Gudmundsson, G. (2018). Interstitial lung abnormalities and physical function. ERJ Open Res., 4(3). pii: 00057-2018. eCollection 2018 Jul. PMID: 30186845. doi: 10.1183/23120541.00057-2018.

Árnadóttir, G. (2016). Impact of Neurobehavioral Deficits on Activities of Daily Living. Í G. Gillen (ritstjóri), Stroke rehabilitation: A function-based approach (4. útgáfa, bls. 573–611), Elsevier Mosby.

Árnadóttir, G. (2018). Groundwork for increasing occupation-based neurological evidence. The Journal of Japanese Association of Occupational Therapists, 52, 28–29.

Árnadóttir, G. (2017). Contribution to an integrated profession: Model based examination of the A-ONE. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(2), 98–108. https://doi.org/10.1080/11038128.2016.1194463 

Ásdís Sigurjónsdóttir, Guðrún Pálmadóttir og Kristjana Fenger (2019). „Við höfum þurft að breyta okkar starfi“ Starfsendurhæfing á Íslandi frá sjónarhóli starfsfólks starfsendurhæfingarstöðva. [“We needed to change our practice” Vocational rehabilitation in Iceland from the perspective of professionals working at vocational rehabilitation centers]. Iðjuþjálfinn, 40, 6-13.

Egilson, S. (2016). Skólaþátttaka fatlaðra nemenda. Viðvera tryggir ekki þátttöku [Being present is not enough: School participation of disabled pupils]. In D. Bjarnason, H. Gunnþórsdóttir & Jónsson, Ó.P. (eds). Skóli margbreytileikans: Menntun og manngildi í kjölfar Salamanca [The diverse school: Education and human dignity after Salamanca] (pp.117-135). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Egilson, S.T., Dybbroe, B. & Olsen, T. (2018). Brukermedvirkning og velferdstjenester. Nordisk Välfärdsforskning. 1, 4-6. 

Egilson, S. T., Jakobsdóttir, G. og Ólafsdóttir, L. B. (2018). Parent perspectives on home participation of high-functioning children with ASD compared with a matched group of children without ASD. Autism, 22(5), 560-570. doi.org/10.1177/1362361316685555

Egilson, S. T., Jakobsdóttir, G., Ólafsson, K. og Leósdóttir, T. (2017). Community participation and environment of children with and without autism spectrum disorder: Parent perspectives. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(3), 187-196. doi.org/10.1080/11038128.2016.1198419

Egilson, S.Þ., Ottósdóttir, G. & Skaptadóttir, U.D. (2020). The Intersection of childhood disability and migration in family lives. Scandinavian Journal of Disability Research , 22(1), 25–34. doi.org/10.16993/sjdr.689

Egilson, S. T., Ólafsdóttir, L. B., Leosdottir, T. and Saemundsen, E. (2017). Quality of life of high-functioning children and youth with autism spectrum disorder and typically developing peers: Self- and proxy-reports. Autism, 21(2), 133-141. https://doi.org/10.1177/1362361316630881

Einarsdóttir, J. & Egilson, S.T. (2016). Embracing diversity in childhood studies: Methodological and practical considerations. In A. Farrell and I. P. Samuelsson (eds.) Diversity in the early years: Intercultural learning and teaching (pp. 35−53). Melbourne: Oxford University Press. 

Erla Björk Sveinbjörnsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir. (2018). „Nú fór ég að heyra eitthvað jákvætt á hverjum degi“. Áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana í leikskóla og upplifun leikskólastarfsmanna og foreldra af vinnubrögðum. Glæður: Fagtímarit félags sérkennara á Íslandi, 28, 43-56.

Fragala, M.S., Alley, D.E., Shardell, M.D., Harris, T.B., McLean, R.R., […] Siggeirsdottir, K. (2016). Comparison of Handgrip and Leg Extension Strength in Predicting Slow Gait Speed in Older Adults. J Am Geriatr Soc., 64(1)144-50. PMID: 26782864. doi: 10.1111/jgs.13871

Frank-Wilson, A.W., Chalhoub, D., Figueiredo, P., Jonsson, P.V., Siggeirsdottir, K., Sigurdsson, S., Eiriksdottir, G., Gudnason, V., Launer, L., Harris, T.B.; AGES-Reykjavik Study. (2018). Associations of Quadriceps Torque Properties with Muscle Size, Attenuation, and Intramuscular Adipose Tissue in Older Adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci., 73(7), 931-938. PMID: 29342246. doi: 10.1093/gerona/glx262.

Guðrún Árnadóttir. (2019). Sérstaða íhlutunar iðjuþjálfa: Einfalt þjónustuyfirlit. Læknablaðið 105, Fylgirit, 102, 19. https://www.laeknabladid.is/fylgirit/fylgirit/2019/fylgirit-102/agrip

Guðrún Árnadóttir. (2016). A-ONE ADL-focused Occupation-based Neurobehavioral Evaluation: Fræðilegur bakgrunnur og iðjumiðað námsefni. Höfundur. ISBN 978-9979-72-958-7 

Gunnhildur Jakobsdóttir, Þóra Leósdóttir & Snæfríður Þóra Egilson (2017). Samfélagsþátttaka einhverfra barna: Viðhorf foreldra. Iðjuþjálfinn, 6-13. 

Hafdís Hrönn Pétursdóttir, Ragnheiður Harpa Arnardóttir og Guðrún Pálmadóttir (2020). Íslensk þýðing WHODAS 2.0 og próffræðilegir eiginleikar hennar. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 96(2), 80-87. https://www.hjukrun.is/library/Timarit---Skrar/Timarit/Timarit-2020/2-tbl-2020/IslenskThydingWHODAS.pdf

Haraldsson SO, Brynjolfsdottir RD, Woodward JR, Siggeirsdottir K, Gudnason V. (2017). The Use of Predictive Models in Dynamic Treatment Planning. IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Heraklion, 2017, pp. 242-247. doi: 10.1109/ISCC.2017.8024536

Haraldsson SO, Woodward JR, Brownlee AEI, Siggeirsdottir, K. (2017). Fixing Bugs in Your Sleep: How Genetic Improvement Became an Overnight Success. GECCO '17: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference CompanionJuly 2017, pp. 1513–1520. doi: 10.1145/3067695.3082517

Haraldsson, S.O., Brynjolfsdottir, R.D., Gudnason, V, Tomasson, K., Siggeirsdottir, K. (2018). Predicting changes in quality of life for patients in vocational rehabilitation. IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems (EAIS), 1-8. 2018. doi: 10.1109/EAIS.2018.8397182

Hemmingsson, H., Ólafsdóttir, L. B. and Egilson, S. T. (2017). Agreements and disagreements between children and their parents in health-related assessments. Disability and Rehabilitation, 39(11), 1059-72. doi.org/10.1080/09638288.2016.1189603

Higashi, Y. Takabatake, S., Matsubara, A., Nishikawa, K. Shigeta, H. og Árnadóttir, G. (2019). Reliability and validity of the Japanese version of the ADL-focused Occupation-based Neurobehavioural Evaluation (A-ONE J): Applying Rasch analysis methods. The Hong Kong Journal of Occupational Therapy. DOI: 10.1177/1569186119825885

Ingólfsdóttir, J., Egilson, S. & Traustadóttir, R. (2018). Family-centredness in welfare services in Iceland. Journal of Intellectual Disabilities, 24(4)361-377.

Johansson, H., Siggeirsdottir, K., Harvey, N.C., Odén, A., Gudnason, V., McCloskey, E., Sigurdsson, G., Kanis, J.A. (2017). Imminent risk of fracture after fracture. Osteoporos Int., 28(3), 775-780. Epub 2016 Dec 27. PMID: 28028554. doi: 10.1007/s00198-016-3868-0.

Jónasdóttir, S.K., Egilson, S. og Polgar, J. (2018). Services, systems and policies affecting community mobility for people with mobility impairments in Northern Iceland: An occupational perspective. Journal of Occupational Science, 25, 309-321. 

Jónasdóttir, S.K., Egilson, S.T. og Polgar (2020). Services, systems and policies shaping the built
environment for people with mobility impairments. Scandinavian Journal of Disability Research, 22(1), 371–381. doi.org/10.16993/sjdr.730

Kanis, J.A., Johansson, H., Odén, A., Harvey, N.C., Gudnason, V., Sanders, K.M., Sigurdsson, G., Siggeirsdottir, K., Fitzpatrick, L.A., Borgström, F., McCloskey, E.V. (2018). Characteristics of recurrent fractures. Osteoporos Int., 29(8), 1747-1757. Epub 2018 Jun 12. PMID: 29947869. doi: 10.1007/s00198-018-4502-0

Kristjana Fenger, Margrét Sigurðardóttir og Patricia J. Scott. (2020). Hlutverkalistinn: Þátttaka og sátt. Þýðingarferli og mat á réttmæti og notagildi. Iðjuþjálfinn 1, 6-13.

Kristjánsdóttir, H.L., Sigurðardóttir, S., and Pálsdóttir, A.M. (2020). The Restorative Potential of Icelandic Nature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(23), 9095. https://doi.org/10.3390/ijerph17239095

Leah Van Antwerp, Jeffrey Crabtree, Patricia Scott, Kristjana Fenger, Lena Haglund, Fengyi Kuo (2016). Translation Guidelines for the Role Checklist Version 2: Quality of Performance Feasibility Study in Iceland and China. American Journal of Occupational Therapy, 70(4_Supplement_1):7011500016p1-7011500016p1. doi: 10.5014/ajot.2016.70S1-PO1051

Lilja Ingvarsson, Snæfrídur Thóra Egilson and Unnur Dís Skaptadottir (2016). "I want a normal life like everyone else”: Daily life of asylum seekers in Iceland. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(6) 416-424. doi: 10.3109/11038128.2016.1144787

Margrét Brynjólfsdóttir, Guðrún Pálmadóttir and Sólveig Ása Árnadóttir (2018). Athafnir og þátttaka eldri borgara: Lýðgrunduð rannsókn á 65 til 91 árs íbúum á sunnanverðum Vestfjörðum Tímarit hjúkrunarfræðinga, 94(1), 60-66. https://www.hjukrun.is/timaritid/bladasafn/1.-tbl.-2018/

Marques, E.A., Carballido-Gamio, J., Gudnason, V., Sigurdsson, G., Sigurdsson, S., Aspelund, T., Siggeirsdottir, K., Launer, L., Eiriksdottir, G., Lang, T., Harris, T.B. (2018). Sex differences in the spatial distribution of bone in relation to incident hip fracture: Findings from the AGES-Reykjavik study. Bone, 114, 72-80. Epub 2018 May 16. PMID: 29777918. doi: 10.1016/j.bone.2018.05.016.

Marques, E.A., Elbejjani, M., Frank-Wilson, A., Gudnason. V., Sigurdsson, G., Lang, T., Jonsson P.V., Sigurdsson, S., Aspelund, T., Siggeirsdottir K, Launer, L., Eiriksdottir, G., Harris, T.B. (2019). Cigarette smoking is associated with lower quadriceps cross-sectional area and attenuation in older adults. Nicotine & tobacco research : official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, 22(6), 935–941. PMID: 31091312. doi: 10.1093/ntr/ntz081

Marques, E.A., Elbejjani, M., Gudnason, V., Sigurdsson, G., Lang, T., Sigurdsson, S., Aspelund, T., Meirelles, O., Siggeirsdottir, K., Launer, L., Eiriksdottir, G. […] (2017). Proximal Femur Volumetric Bone Mineral Density and Mortality: 13 Years of Follow-Up of the AGES-Reykjavik Study. J Bone Miner Res., 32(6), 1237-1242. Epub 2017 Mar 20. PMID: 28276125. doi: 10.1002/jbmr.3104.

Marques, E.A., Elbejjani, M., Gudnason, V., Sigurdsson, G., Lang, T., Sigurdsson, S., Aspelund, T., Siggeirsdottir, K., Launer, L., Eiriksdottir, G., Harris, T.B. (2018). Cigarette smoking and hip volumetric bone mineral density and cortical volume loss in older adults: The AGES-Reykjavik study. Bone, 108, 186-192. Epub 2018 Jan 10. PMID: 29331300. doi: 10.1016/j.bone.2018.01.014

Marques, E.A., Figueiredo, P., Gudnason, V., Lang, T., Sigurdsson, G., Sigurdsson, S., Aspelund, T., Siggeirsdottir, K., Launer, L., Eiriksdottir, G., Harris, T.B. (2017). Associations of 24-hour sleep duration and CT-derived measurements of muscle and bone: The AGES-Reykjavik Study. Exp Gerontol., 93,1-6. Epub 2017 Apr 9. PMID: 28404506. doi: 10.1016/j.exger.2017.04.002

Marques, E.A., Gudnason, V., Lang, T., Sigurdsson, G., Sigurdsson, S., Aspelund, T., Siggeirsdottir, K, Launer, L., Eiriksdottir, G., Harris, T.B. (2016). Association of bone turnover markers with volumetric bone loss, periosteal apposition, and fracture risk in older men and women: the AGES-Reykjavik longitudinal study. Osteoporos Int. 27(12), 3485-3494. Epub 2016 Jun 24. PMID: 27341810

Marques, E.A., Gudnason, V., Sigurdsson, G., Lang, T., Johannesdottir, F., Siggeirsdottir, K., Launer, L., Eiriksdottir, G., Harris, T.B. (2016). Are bone turnover markers associated with volumetric bone density, size, and strength in older men and women? The AGES-Reykjavik study. Osteoporos Int., 27(5), 1765-1776. Epub 2015 Dec 2. PMID: 26630978. doi: 10.1007/s00198-015-3442-1

Matteini, A.M., Tanaka, T., Karasik, D., Atzmon, G., Chou, W.C., […] Siggeirsdottir, K. (2016). GWAS analysis of handgrip and lower body strength in older adults in the CHARGE consortium. Aging Cell, 15(5), 792-800. Epub 2016 Jun 21. PMID: 27325353. doi:10.1111/acel.12468

Mijnarends, D.M., Koster, A., Schols, J.M., Meijers, J.M., Halfens, R.J., […] Gudnason, V., Eiriksdottir, G., Siggeirsdottir, K., Sigurdsson, S., Jonsson, P.V. (2016). Physical activity and incidence of sarcopenia: the population-based AGES-Reykjavik Study. Age and Ageing, 45(5):614-20. Epub 2016 May 17. PMID: 27189729. doi: 10.1093/ageing/afw090

Nielson, C.M., Liu, C.T., Smith, A.V., Ackert-Bicknell, C.L., Reppe, S., […] Jakobsdottir, J., Siggeirsdottir, K., Karlsson, M.K., Gudnason, V. (2016). Novel Genetic Variants Associated with Increased Vertebral Volumetric BMD, Reduced Vertebral Fracture Risk, and Increased Expression of SLC1A3 and EPHB2. J Bone Miner Res. 31(12)2085-2097. Epub 2016 Sep 6. PMID: 27476799. doi: 10.1002/jbmr.2913

Ottósdóttir, G. & Skaptadóttir, U.D. og Egilson, S.Þ. (2020). Migrant families with disabled children: “I came here to make my family situation better”. Í Kristín Loftsdóttir, Unnur Dís Skaptadóttir og Sigurjón Baldur Hafsteinsson (ritstj.) Mobility and transnational Iceland: Current transformations and global entanglements (bls. 115-128). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Ólafsdóttir, L. B., Egilson, S. T., Árnadóttir, U. and Hardonk, S. C. (2019). Child and parent perspectives of life quality of children with physical impairments compared with non-disabled peers. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26(7), 496-504. doi.org/10.1080/11038128.2018.1509371

Reinders, I., Murphy, R.A., Brouwer, I.A., Visser, M., Launer, […] L., Siggeirsdottir, K., Eiriksdottir, G., Gudnason, V., Jonsson, P.V. ; Age, Gene/Environment Susceptibility (AGES)-Reykjavik Study. (2016). Muscle Quality and Myosteatosis: Novel Associations With Mortality Risk: The Age, Gene/Environment Susceptibility (AGES)-Reykjavik Study. Am J Epidemiol., 183(1) 53-60. Epub 2015 Dec 6. PMID: 26643983. doi: 10.1093/aje/kwv153.

Sara Stefánsdóttir and Snæfrídur Thora Egilson. (2016). Diverging perspectives on children´s rehabilitation services: A mixed method study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(5), 374-382. doi:10.3109/11038128.2015.1105292

Siggeirsdottir, K., Brynjolfsdottir, R.D., Haraldsson, S.O., Hjaltason, O., Gudnason, V. (2019) Nýsköpun: Getur gervigreind gert endurhæfingu skilvirkari? [Novel Innovation: Can Artificial Intelligence make Rehabilitation more Efficient?] Læknablaðið, 105(6), 277-230. PMID: 31192790. doi: 10.17992/lbl.2019.06.236.

Siggeirsdottir, K., Brynjolfsdottir, R.D., Haraldsson, S.O., Vidar, S., Gudmundsson, E.G., Brynjolfsson, J.H., Jonsson, H., Hjaltason, O. Gudnason, V. (2016). Determinants of outcome of vocational rehabilitation. Work, 55(3), 577-583. PMID: 27792034. doi: 10.3233/WOR-162436

Sigurdsson, G., Siggeirsdottir, K., Jonsson, B.Y., Morgensen, B., Gudmundsson, E.F., Aspelund, T., Gudnason, V. (2017). Yfirlitsgrein. Úr gögnum Hjartaverndar: Nokkur atriði um faraldsfræði og áhættumat beinbrota á Íslandi [Review of epidemiology of fractures in the Icelandic Heart Association cohort]. Læknablaðið, 103(10) 423-428. Icelandic. PMID: 29044037. doi: 10.17992/lbl.2017.10.154

Snæfríður Þóra Egilson, (2016). Skólaþátttaka fatlaðra nemenda. Viðvera tryggir ekki þátttöku. Í D. Bjarnason, H. Gunnþórsdóttir og Ó.P. Jónsson (ritstj.). Skóli margbreytileikans: Menntun og manngildi í kjölfar Salamanca (bls.117-135). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir. (2018). Iðjuþjálfun í ljósi gagnrýnna sjónarhorna: Umfjöllun um verk K.W. Hammell og gildi þeirra fyrir iðjuþjálfun á Íslandi. [Occupational therapy in a critical perspective. The work of K.W. Hammell and its relevance for occupational therapy in Iceland]. Iðjuþjálfinn, 1, 6-13. 

Snæfríður Þóra Egilson, Unnur Dís Skaptadóttir og Guðbjörg Ottósdóttir, (2019). Innflytjendafjölskyldur og fötluð börn: Reynsla foreldra. [Migrant families with disabled children: Parent perspectives]. Tímarit um uppeldi og menntun, 28(1-2), 1-22. 

Sólrún Óladóttir and Guðrún Pálmadóttir (2017). The continuum of client-centred practice in an acute psychiatric unit: A mixed method study of clients' perceptions. British Journal of Occupational Therapy, 80, 49-57.

Sonja S. Gustafsdottir, Kristjana Fenger, Sigridur Halldorsdóttir and Thoroddur Bjarnason (2017). Social justice, access and quality of healthcare in an age of austerity: Users' perspective from rural Iceland. International Journal of Circumpolar Health, 76(1), 1347476. doi: 10.1080/22423982.2017.1347476.

Sonja Stelly Gústafsdóttir (2016). Public beliefs about cause and risk of depression in Iceland: A pilot study. Iðjuþjálfinn, 37(2), 5-10. Sótt af: http://www.ii.is/media/idjuthjalfinn/idjuthjalfinn_OKT_2016.pdf

Sonja Stelly Gustafsdottir, Arun K. Sigurdardottir, Solveig Asa Arnadottir, Gudmundur T. Heimisson and Lena Mårtensson (2020). Translation and cross-cultural adaptation of the Icelandic version of the European Health Literacy Survey Questionnaire, HLS-EU-Q16. BMC Public Health, 20(61). https://doi.org/10.1186/s12889-020-8162-6

Sonja Stelly Gústafsdóttir, Kristjana Fenger, Sigríður Halldórsdóttir og Þóroddur Bjarnason (2015). Heilbrigðisþjónusta Fjallabyggðar: Viðhorf íbúa í kjölfar mikilla samfélagsbreytinga. Íslenska þjóðfélagið, 1, 37-51.

Stefansdottir O.A., Sveinbjarnardottir E.K. (2019). Continued Togetherness: Couples Preparing for Old Age. In: Naskali P., Harbison J., Begum S. (eds) New Challenges to Ageing in the Rural North. International Perspectives on Aging, vol 22. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20603-1_10

Thorsteinsdottir, S., Lund, S.H., Lindqvist, E.K., Thordardottir, M., Sigurdsson, G., Costello, R., Burton, D., Steingrimsdottir, H., Gudnason, V., Eiriksdottir, G., Siggeirsdottir, K., Harris, T.B., Landgren, O., Kristinsson, S.Y. (2017). Bone disease in monoclonal gammopathy of undetermined significance: results from a screened population-based study. Blood Adv., 1(27), 2790-2798. doi: 10.1182/bloodadvances.2017010454.

2011 - 2015

Aarts, S., Patel, K.V., Garcia, M.E., Van den Akker, M., Verhey, F.R., Metsemakers, […], Gudnason, V., Jonsdottir, M.K., Siggeirsdottir, K., Jonsson, P.V. (2015). Co-Presence of Multimorbidity and Disability with Frailty: An Examination of Heterogeneity in the Frail Older Population. J Frailty Aging, 4(3), 131-138. PMID: 27030941. doi: 10.14283/jfa.2015.45.

Árnadóttir, G. (2014). 神経行動学的障害が日常生活活動に及ぼす影響. Í S. H. Shimizu, H. Miyaguchi og A. Matsubara (þýðendur) 脳卒中のリハビリテーション 生活機能に基づくアプローチ, (477–519). Miwa-Shoten. 

Árnadóttir, G. og Harris, V. (2013). Celebrating the A-ONE‘s 25th anniversary. OT Practice, 18(12), 22–25.

Árnadóttir, G., Löfgren, B. og Fisher, A.G. (2012). Neurobehavioral functions evaluated in naturalistic contexts: Rasch analysis of the A-ONE Neurobehavioral Impact Scale. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 439–449. PMID: 22181551. DOI: 10.3109/11038128.2011.638674 

Árnadóttir, U. & Egilson, S. (2012). Evaluation of therapy services with the Measure of Processes of Care (MPOC-20): the perspectives of Icelandic parents of children with physical disability. Journal of Child Health Care, 16, 62–74. doi: 10.1177/1367493511423769

Carballido-Gamio, J., Harnish, R., Saeed, I., Streeper, T., Sigurdsson, S., Amin, S., […] Therneau, T.M., Siggeirsdottir, K., J., Gudnason, V. (2013). Proximal femoral density distribution and structure in relation to age and hip fracture risk in women. J Bone Miner Res., 28(3), 537-546. PMID: 23109068. doi: 10.1002/jbmr.1802.

Carballido-Gamio, J., Harnish, R., Saeed, I., Streeper, T., Sigurdsson, S., Amin, S., […] Siggeirsdottir, K., Gudnason, V. (2013). Structural patterns of the proximal femur in relation to age and hip fracture risk in women. Bone, 57(1), 290-299. Epub 2013 Aug 25. PMID: 23981658. doi: 10.1016/j.bone.2013.08.017

Carpenter, R.D., Sigurdsson, S., Zhao, S., Lu, Y., Eiriksdottir, G., Sigurdsson, G., Jonsson, B.Y., Prevrhal, S., Harris, T.B., Siggeirsdottir, K., Guðnason, V. […] (2011). Effects of age and sex on the strength and cortical thickness of the femoral neck. Bone, 48(4), 741-747. Epub 2010 Dec 17. PMID: 21168538. doi: 10.1016/j.bone.2010.12.004

Chang, M., Saczynski, J.S., Snaedal, J., Bjornsson, S., Einarsson, B., Garcia, M., Aspelund, T., Siggeirsdottir, K., Gudnason, V., Launer, L.J., Harris, T.B., Jonsson, P.V. (2013). Midlife physical activity preserves lower extremity function in older adults: age gene/environment susceptibility-Reykjavik study. J Am Geriatr Soc., 61(2), 237-242. Epub 2013 Jan 15. PMID: 23320618. doi: 10.1111/jgs.12077.

Egilson, S.T. (2014). School experiences of pupils with physical impairments over time. Disability and Society, 29, 1076–1089. doi: 10.1080/09687599.2014.902363

Egilson, S.T. (2013). Editorial. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20, 321−322.

Egilson, S.T. (2011). Parent perspectives of therapy services for their children with physical disabilities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(2), 277–284. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00823

Egilson, S.T. (2011). Umhverfi og þátttaka [Environment and participation]: In Guðrún Pálmadóttir & Snæfrídur Thóra Egilson (eds). Iðja, heilsa og velferð, Iðjuþjálfun í íslensku samfélagi [Occupation, health and welfare, occupational therapy within an Icelandic context] (pp. 37–65). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Egilson, S.T., Ólafsdóttir, L.B., Methúsalemsdóttir, H.F. & Leósdóttir. T. (2013). Þýðingarferli og notkun lífsgæðamatslistans KIDSCREEN á Íslandi. [Translation and use of the KIDSCREEN in Iceland]. Iðjuþjálfinn, 1, 28–33.

Egilson, S.T. & Stefánsdóttir, S. (2014). Velferðarþjónusta og fötluð börn: Reynsla foreldra af starfi fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar. [Welfare services and disabled children: Perspectives of parents in the municipality of Akureyri]. Icelandic Review of Politics and Administration, 10(2), 587−610. doi: 10.13177/irpa.a.2014.10.2.19

Egilson, S.T. & Traustadóttir, R. (2015). Familier med funksjonshemmede barn: Dagligliv i en sosial kontekst. In P. Kermit, A. Gustavsson, A. Kittelsaa and B. Ytterhus (eds). Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk (pp. 91-104). Oslo: Universitetsforlaget. 

Estrada, K., Styrkarsdottir, U., Evangelou, E., Hsu, Y.H., Duncan, E.L., Ntzani, E.E., Oei, L., […] Thorleifsson, G., Siggeirsdottir, K., Aspelund, T., Ingvarsson, T., Johannsdottir., Sigurdsson, G., Thorsteinsdottir, Stefansson, K. (2012). Genome-wide meta-analysis identifies 56 bone mineral density loci and reveals 14 loci associated with risk of fracture. Nat Genet., 44(5), 491-501. PMID: 22504420. doi: 10.1038/ng.2249

Groffen, D.A., Koster, A., Bosma, H., van den Akker, M., Aspelund, T., Siggeirsdottir, K., Kempen, G.I., […] Eiriksdottir, G., Jonsson, P.V., Gudnason, V., ; Age, Gene / Environment Susceptibility-Reykjavik Study Investigators. (2013). Socioeconomic factors from midlife predict mobility limitation and depressed mood three decades later; findings from the AGES-Reykjavik Study. BMC Public Health, 13, 101. PMID: 23379351. doi: 10.1186/1471-2458-13-101

Grool, A.M., Geerlings, M.I., Sigurdsson, S., Eiriksdottir, G., Jonsson, P.V., Garcia, M.E., Siggeirsdottir, K., Harris, T.B., Sigmundsson, T., Gudnason, V., Launer, L.J. (2014). Structural MRI correlates of apathy symptoms in older persons without dementia: AGES-Reykjavik Study. Neurology, 82(18), 1628-1635. Epub 2014 Apr 16. PMID: 24739783. doi: 10.1212/WNL.0000000000000378

Gudlaugsson, J., Gudnason, V., Aspelund, T., Siggeirsdottir, K., Olafsdottir, A.S., Jonsson, P.V., Arngrimsson, S.A., Harris, T.B., Johannsson, E. (2012). Effects of a 6-month multimodal training intervention on retention of functional fitness in older adults: a randomized-controlled cross-over design. Int J Behav Nutr Phys Act., 9, 107. PMID: 22963328. doi: 10.1186/1479-5868-9-107

Guðrún Árnadóttir (2015). Rasch greining á eðli atriðamismununar (DIF) ADL kvarða A-ONE). Læknablaðið, 2015,101, Fylgirit 85; 4. https://www.laeknabladid.is/fylgirit/fylgirit/2015/fylgirit-85/agrip-orfyrirlestra/ 

Guðrún Árnadóttir. (2012). Rasch greining taugaatferliskvarða A-ONE. Læknablaðið, 98 Fylgirit 70, 21 http://www.laeknabladid.is/fylgirit2012/fylgirit-70/

Guðrún Árnadóttir. (2012). Áhrif taugaeinkenna á framkvæmd daglegra athafna (ADL): Mismunur mælinga einstaklinga sem hlotið hafa heilablóðfall hægra og vinstra megin. Læknablaðið 98, Fylgirit 70, 22. http://www.laeknabladid.is/fylgirit2012/fylgirit-70/

Guðrún Árnadóttir. (2011). Impact of Neurobehavioral Deficits on Activities of Daily Living. Í G. Gillen (ritstjóri), Stroke rehabilitation: A function-based approach (3. útgáfa, 456–500). Elsevier Mosby.

Guðrún Árnadóttir. (2011). From evaluation to measure: ADL-focused Occupation-based Neurobehavioral Evaluation (A-ONE). Læknablaðið 97, Fylgirit 68 V-7. https://www.laeknabladid.is/fylgirit/fylgirit/2011-01/fylgirit-68/nr/4228 

Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson (2013). Einliðasnið: Öflug leið til samhæfingar klínískrar vinnu og rannsókna. Co-author: Þorlákur Karlsson. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri). Handbók í aðferðafræði rannsókna (421–452). Háskólinn á Akureyri. 

Guðrún Pálmadóttir (2011). Þjónustuferli og fagleg rökleiðsla. Í Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (ritstj.), Iðja, heilsa og velferð: Iðjuþjálfun í íslensku samfélagi (bls. 121-135). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Guðrún Pálmadóttir (2013). ICF og iðjuþjálfun: Fagþróun, hugmyndafræði og hagnýtt gildi. Iðjuþjálfinn, 34, 9-17.

Guðrún Pálmadóttir (2013). Matstæki í rannsóknum: Öflun gagna um færni, þátttöku og umhverfi fólks. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls.199-211). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Guðrún Pálmadóttir og Lilja Ingvarsson (2011). Saga iðjuþjálfunar á Íslandi. Í Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (ritstj.), Iðja, heilsa og velferð: Iðjuþjálfun í íslensku samfélagi (bls. 37-53). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (2011). Skjólstæðingsmiðað starf með einstaklingum og fjölskyldum. Í Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (ritstj.), Iðja, heilsa og velferð: Iðjuþjálfun í íslensku samfélagi (bls. 105-120). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Guðrún Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir. (2014). Þjónusta og stuðningur. Í Sigríður Lóa Jónsdóttir og Evald Sæmundsen (ritstj). Litróf einhverfunnar (bls. 339-352). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Harris, T.B., Song, X., Reinders, I., Lang, T.F., Garcia, M.E., Siggeirsdottir, K., Sigurdsson, S., Gudnason, V., Eiriksdottir, G., Sigurdsson, G., Steingrimsdottir, L., Aspelund, T., Brouwer, I.A., Murphy, R.A. (2015). Plasma phospholipid fatty acids and fish-oil consumption in relation to osteoporotic fracture risk in older adults: the Age, Gene/Environment Susceptibility Study. Am J Clin Nutr., 101(5) 947-955. Epub 2015 Mar 18. PMID: 25787995. doi: 10.3945/ajcn.114.087502

Hemmingsson, H., Egilson, S., Lidström, S. & Kielhofner, G. (2014). The School Setting Interview (3.1 ed). Nacka: The Swedish Association of Occupational Therapists.

Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir (2011). Iðjuþjálfun aldraðra. Í Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (ritstj.), Iðja, heilsa og velferð: Iðjuþjálfun í íslensku samfélagi (bls. 193-212). Akureyri: Háskólinn á Akureyri

Ingólfsdóttir, J., Traustadóttir, R., Egilson, S. & Goodley, D. (2012). Thinking relationally: Disability, families and cultural-historical activity theory. Barn, Norsk senter for barneforskning, 4, 13–24.

Jakobsdóttir, G., Egilson, S.T. & Ólafsson, K. (2015). Skólaþátttaka og umhverfi 8-17 ára getumikilla barna með einhverfu: Mat foreldra. [School participation and environment of high-functioning children with autism spectrum disorders, aged 8-17 years]. Icelandic Journal of Education, 24(2), 75−97.

Johannesdottir, F., Aspelund, T., Siggeirsdottir, K., Jonsson, B.Y., Mogensen, B., Sigurdsson, S., Harris, T.B., Gudnason, V., Lang, T.F., Sigurdsson, G. (2012). Mid-thigh cortical bone structural parameters, muscle mass and strength, and association with lower limb fractures in older men and women (AGES-Reykjavik Study). Calcif Tissue Int., 90(5), 354-364. Epub 2012 Mar 27. PMID: 22451219. doi: 10.1007/s00223-012-9585-6.

Johannesdottir, F., Poole, K.E., Reeve, J., Siggeirsdottir, K., Aspelund, T., Mogensen, B., Jonsson, B.Y., Sigurdsson, S., Harris, T.B., Gudnason, V., Sigurdsson, G. (2011). Distribution of cortical bone in the femoral neck and hip fracture: a prospective case-control analysis of 143 incident hip fractures; the AGES-REYKJAVIK Study. Bone, 48(6), 1268-1276. Epub 2011 Apr 5. PMID: 21473947. doi: 10.1016/j.bone.2011.03.776

Jónsdóttir, G. & Egilson, S.T. (2013). „Við gerum bara eins og við getum“ – Þjónusta við fólk með fjölþættar skerðingar. [“We do as well as we can”. The experiences of staff assisting disabled people in community residential homes]. Icelandic Review of Politics and Administration, 9(1), 171–190. doi: 10.13177/irpa.a.2013.9.1.9

Jonsson, H., Helgadottir, G.P., Aspelund, T., Eiriksdottir, G., Sigurdsson, S., Siggeirsdottir, K., Ingvarsson, T., Harris, T.B., Launer, L., Gudnason, V. (2011). Hand Osteoarthritis Severity is Associated with Total Knee Joint Replacements Independently of BMI. The Ages-Reykjavik Study. Open Rheumatol J., 5, 7-12. PMID: 21552415. doi: 10.2174/1874312901105010007

Jonsson, H., Helgadottir, G.P., Aspelund, T., Eiriksdottir, G., Sigurdsson, S., Siggeirsdottir, K., Ingvarsson, T., Harris, T.B., Launer, L., Gudnason, V. (2011). The presence of total knee or hip replacements due to osteoarthritis enhances the positive association between hand osteoarthritis and atherosclerosis in women: the AGES-Reykjavik study. Ann Rheum Dis., 70(6) 1087-1090. Epub 2011 Mar 1. PMID: 21367759. doi: 10.1136/ard.2010.144980

Keyak, J.H., Sigurdsson, S., Karlsdottir, G., Oskarsdottir, D., Sigmarsdottir, A., Zhao, S., Kornak, J., Harris, T.B., Sigurdsson, G., Jonsson, B.Y., Siggeirsdottir, K., Eiriksdottir, G., Gudnason, V., Lang, T.F. (2011). Male-female differences in the association between incident hip fracture and proximal femoral strength: a finite element analysis study. Bone, 48(6) 1239-1245. Epub 2011 Mar 16. PMID: 21419886. doi: 10.1016/j.bone.2011.03.682

Keyak, J.H., Sigurdsson, S., Karlsdottir, G.S., Oskarsdottir, D., Sigmarsdottir, A., Kornak, J., Harris, T.B., Sigurdsson, G., Jonsson, B.Y., Siggeirsdottir, K., Eiriksdottir, G., Gudnason, V., Lang, T.F. (2013). Effect of finite element model loading condition on fracture risk assessment in men and women: the AGES-Reykjavik study. Bone, 57(1) 18-29. Epub 2013 Jul 29. PMID: 23907032. doi: 10.1016/j.bone.2013.07.028.

Kopperdahl, D.L., Aspelund, T., Hoffmann, P.F., Sigurdsson, S., Siggeirsdottir, K., Harris, T.B., Gudnason, V., Keaveny, T.M. (2014). Assessment of incident spine and hip fractures in women and men using finite element analysis of CT scans. J Bone Miner Res., 29(3), 570-580. PMID: 23956027. doi: 10.1002/jbmr.2069

Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir (2011). Iðja og heilsa. Í Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (ritstj.), Iðja, heilsa og velferð: Iðjuþjálfun í íslensku samfélagi. Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Lang, T.F., Sigurdsson, S., Karlsdottir, G., Oskarsdottir, D., Sigmarsdottir, A., Chengshi, J., Kornak, J., Harris, T.B., Sigurdsson, G., Jonsson, B.Y., Siggeirsdottir, K., Eiriksdottir, G., Gudnason, V., Keyak, J.H. (2012) Age-related loss of proximal femoral strength in elderly men and women: the Age Gene/Environment Susceptibility Study-Reykjavik. Bone, 50(3), 743-748. Epub 2011 Dec 10. PMID: 22178403. doi: 10.1016/j.bone.2011

Laufey I. Gunnarsdóttir og Þóra Leósdóttir. (2014). Líf og reynsla. Í Sigríður Lóa Jónsdóttir og Evald Sæmundsen (ritstj). Litróf einhverfunnar (bls. 357-368). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Linda Björk Ólafsdóttir, Snæfríður Þóra Egilson og Kjartan Ólafsson (2014). Lífsgæði 8-17 ára getumikilla barna með einhverfu: Mat barna og foreldra þeirra. Uppeldi og menntun, 23(2), 43-63.

Ma, Y.H., Schwartz, A.V., Sigurdsson, S., Hue, T.F., Lang, T.F., Harris, T.B., [...] Eiriksdottir, G., Hauksdottir, A.M., Siggeirsdottir, K., Sigurdsson, G., Oskarsdottir, D., Gudnason, V. (2014). Circulating sclerostin associated with vertebral bone marrow fat in older men but not women. J Clin Endocrinol Metab., 99(12), E2584-2590. PMID: 25144629. doi: 10.1210/jc.2013-4493

Methúsalemsdóttir, H.F., Egilson, S.T., Gudmundsdóttir, R., Valdimarsdóttir, U. & Georgsdóttir, I. (2013). Quality of life of adolescents born with extremely low birth-weight. Acta Pediatrica, 102, 597–601. doi: 10.1111/apa.12192

Moayyeri, A., Hsu, Y.H., Karasik, D., Estrada, K., Xiao, […] Jakobsdottir, J., Siggeirsdottir, K, Aspelund, T., Gudnason, V. (2014). Genetic determinants of heel bone properties: genome-wide association meta-analysis and replication in the GEFOS/GENOMOS consortium. Hum Mol Genet., 23(11), 3054-3068. Epub 2014 Jan 14. PMID: 24430505. doi: 10.1093/hmg/ddt675

Ólafsdóttir, L.B., Egilson, S.T. & Ólafsson, K. (2014). Lífsgæði 8-17 ára getumikilla barna með einhverfu: Mat barna og foreldra þeirra. [Quality of life of high-functioning children with autism spectrum disorders, aged between 8-17 years]. Icelandic Journal of Education, 23(2), 43−63.

Pálmadóttir, G. & Egilson, S.T. (eds). (2011). Iðja, heilsa og velferð, iðjuþjálfun í íslensku samfélagi [Occupation, health and welfare, occupational therapy within an Icelandic context]. Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Pálmadóttir, G. & Egilson, S.T. (2011). Skjólstæðingsmiðað starf með einstaklingum og fjölskyldum [Client-centred service to individuals and families]. In Guðrún Pálmadóttir & Snæfrídur Thóra Egilson (eds). Iðja, heilsa og velferð, iðjuþjálfun í íslensku samfélagi [Occupation, health and welfare, occupational therapy within an Icelandic context] (pp. 105−120). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Rasku, J., Pyykkö, I., Juhola, M., Garcia, M., Harris, T., […] Eiriksdottir, G., Siggeirsdottir, K., Jonsson, P., Gudnason, V. (2012). Evaluation of the postural stability of elderly persons using time domain signal analysis. J Vestib Res., 22(5-6), 243-252. PMID: 23302705. doi: 10.3233/VES-120465

Reinders I, Murphy RA, Koster A, Brouwer IA, Visser M, […] Siggeirsdottir K, Eiriksdottir G, Jonsson PV, Gudnason V. (2015). Muscle Quality and Muscle Fat Infiltration in Relation to Incident Mobility Disability and Gait Speed Decline: the Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci., 70(8) 1030-1036. Epub 2015 Mar 7. PMID: 25748031. doi: 10.1093/gerona/glv016

Reinders, I., Murphy, R.A., Song, X., Visser, M., Cotch, M.F., […] Siggeirsdottir, K., Eiriksdottir, G., Jonsson, P.V., Gudnason, V. (2015). Polyunsaturated fatty acids in relation to incident mobility disability and decline in gait speed; the Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik Study. Eur J Clin Nutr., 69(4), 489-493. Epub 2015 Jan 14. PMID: 25585599. doi: 10.1038/ejcn.2014.277

Reinders, I., Song, X., Visser, M., Eiriksdottir, G., Gudnason, V., Sigurdsson, S., Aspelund, T., Siggeirsdottir, K., Brouwer, I.A., Harris, T.B. […] (2015). Plasma phospholipid PUFAs are associated with greater muscle and knee extension strength but not with changes in muscle parameters in older adults. J Nutr., 145(1), 105-112. Epub 2014 Oct 29. PMID: 25355842. doi: 10.3945/jn.114.200337

Rianon, N.J., Lang, T.F., Siggeirsdottir, K., Sigurdsson, G., Eiriksdottir, G., Sigurdsson, S., Jonsson, B.Y., Garcia, M., Yu, B., Kapadia, A.S., Taylor, W.C., […] Gudnason, V. (2014). Fracture risk assessment in older adults using a combination of selected quantitative computed tomography bone measures: a subanalysis of the Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik Study. J Clin Densitom, 17(1), 25-31. Epub 2013 Apr 2. PMID: 23562129. doi: 10.1016/j.jocd.2013.03.005.

Sara Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson (2012). Er markmiðinu náð? Útkoma íhlutunar í endurhæfingu barna metin með Goal Attainment Scaling aðferðinni, Iðjuþjálfinn, 33, 12-15.

Schwartz, A.V., Sigurdsson, S., Hue, T.F., Lang, T.F., Harris, T.B., Rosen, C.J., [...] Siggeirsdottir, K., Sigurdsson, G., Oskarsdottir, D., Gudnason, V. (2013). Vertebral bone marrow fat associated with lower trabecular BMD and prevalent vertebral fracture in older adults. J Clin Endocrinol Metab., 98(6), 2294-2300. Epub 2013 Apr 3. PMID: 23553860. doi: 10.1210/jc.2012-3949.

Shungin, D., Winkler, T.W., Croteau-Chonka, D.C., Ferreira, T., Locke, A.E., […] Juliusdottir, T., Thorleifsson, G., Steinthorsdottir, V., Thorsteinsdottir, U. (2015). New genetic loci link adipose and insulin biology to body fat distribution. Nature, 518(7538), 187-196. PMID: 25673412. doi: 10.1038/nature14132

Siggeirsdottir, K., Aspelund, T., Johansson, H., Gudmundsson, E.F., Mogensen, B., Jonsson, B.Y., Gudnason, V., McCloskey, E., Oden, A., Sigurdsson, G., Kanis, J.A. (2014). The incidence of a first major osteoporotic fracture in Iceland and implications for FRAX. Osteoporos Int., 25(10), 2445-2451. Epub 2014 Jul 1. PMID: 24980183. doi: 10.1007/s00198-014-2777-3

Siggeirsdottir, K., Aspelund, T., Jonsson, B.Y., Mogensen, B., Gudmundsson, E.F., Gudnason, V., Sigurdsson, G. (2014). Epidemiology of fractures in Iceland and secular trends in major osteoporotic fractures 1989-2008. Osteoporos Int., 25(1), 211-219. Epub 2013 Jul 2. Erratum in: Osteoporos Int. 2014 Jan, 25(1), 221. PMID: 23818208. doi: 10.1007/s00198-013-2422-6.

Siggeirsdottir, K., Aspelund, T., Jonsson, B.Y., Mogensen, B., Launer, L.J., Harris, T.B., Sigurdsson, G., Gudnason, V. (2012) Effect of vertebral fractures on function, quality of life and hospitalisation the AGES-Reykjavik study. Age and Ageing. 41(3), 351-357. Epub 2012 Feb 23. PMID: 22367357. doi: 10.1093/ageing/afs003.

Sigríður Kr. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir. (2011). Hlutverk og starfsvettvangur. Í Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (ritstj). Iðja, heilsa og velferð, iðjuþjálfun í íslensku samfélagi (bls. 55-66). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Sigurðardóttir, G. & Egilson, S.T. (2011). Aðstæður ungs fólks í Fjölsmiðjunni á Akureyri. [Conditions of young people at Fjölsmidjan in Akureyri]. In Halldór Sig. Guðmundsson (ed.) Rannsóknir í félagsvísindum 2011 (pp. 18−28). Reykjavík: Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.

Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir (2011). Iðjuþjálfun barna og unglinga. Í Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (ritstjórar). Iðja, heilsa og velferð, iðjuþjálfun í íslensku samfélagi (bls. 137-158). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir. (2014). Velferðarþjónusta og fötluð börn: Reynsla foreldra af starfi fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar. Stjórnmál og stjórnsýsla, 10(2), 589-612.

Sólrún Óladóttir and Guðrún Pálmadóttir (2013). Spurningalisti um skjólstæðingsmiðaða þjónustu: Þýðing og staðfærsla með ígrunduðum samtölum. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 89, 14-20.

Sonja Stelly Gústafsdóttir, Kristjana Fenger, Sigríður Halldórsdóttir og Þóroddur Bjarnason (2015). Heilbrigðisþjónusta Fjallabyggðar: Viðhorf íbúa í kjölfar mikilla samfélagsbreytinga. Íslenska þjóðfélagið, 6(1), 37-51. Sótt af: http://www.thjodfelagid.is/index.php/Th/article/view/78

Stefánsdóttir, S. & Egilson, S.T. (2015). Diverging perspectives on children's rehabilitation services: A mixed-methods study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23, 374−382. doi: 10.3109/11038128.2015.1105292

Steingrimsdottir, L., Halldorsson, T.I., Siggeirsdottir, K., Cotch, M.F., Einarsdottir, B.O., Eiriksdottir, G., Sigurdsson, S., Launer, L.J., Harris, T.B., Gudnason, V., Sigurdsson, G. (2014). Hip fractures and bone mineral density in the elderly--importance of serum 25-hydroxyvitamin D. PLoS One, 9(3), e91122. eCollection 2014. PMID: 24621578. doi: 10.1371/journal.pone.0091122

Townsend, E. and Palmadottir, G. (2015). Editorial. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22, 235-236.

Traustadóttir, R., Sigurjónsdóttir, H.B. & Egilson, S.T. (2013). Disability studies in Iceland: past, present and future. Scandinavian Journal of Disability Research, 15(supplement 1), 55–70. doi: 10.1080/15017419.2013.800726

Traustadóttir, R., Ytterhus, B., Egilson, S.T., & Berg, B. (eds). (2015). Childhood and disability in the Nordic countries: Being, becoming, belonging. Basingstoke: Palgrave. 

von Bonsdorff, M.B., Groffen, D.A., Vidal, J.S., Rantanen, T., Jonsson, P.V., Garcia, M., Aspelund, T., Eiriksdottir, G., Siggeirsdottir, K., […] Gudnason, V.; Age, Gene/Environment Susceptibility–Reykjavik Study Investigators. (2013). Coronary artery calcium and physical performance as determinants of mortality in older age: the AGES-Reykjavik Study. Int J Cardiol., 168(3), 2094-2099. Epub 2013 Feb 12. PMID: 23414742. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.01.067

Zheng, H.F., Forgetta, V., Hsu, Y.H., Estrada, K., Rosello-Diez, A., […] Siggeirsdottir, K., Stefansson, K. (2015). Whole-genome sequencing identifies EN1 as a determinant of bone density and fracture. Nature, 526(7571), 112-117. Epub 2015 Sep 14. PMID: 26367794. doi: 10.1038/nature14878

Þóra Leósdóttir. (2014). Þátttaka og lífsgæði. Í Sigríður Lóa Jónsdóttir og Evald Sæmundsen (ritstj). Litróf einhverfunnar (bls. 295-311). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

2006 - 2010

Árnadóttir, G., Löfgren, B. og Fisher, A. G. (2010). Difference in impact of neurobehavioural dysfunction on activities of daily living performance between right and left hemispheric stroke. Journal of Rehabilitation Medicine, 42, 903–907. PMID: 20927489 https://doi.org/10.2340/16501977-0621

Árnadóttir, G., Fisher, A. G. og Löfgren, B. (2009). Dimensionality of nonmotor neurobehavioral impairments when observed in the natural contexts of ADL task performance. Neurorehabilitation and Neural Repair, 23(6), 579 –586. PMID: 19190088. https://doi.org/10.1177/1545968308324223

Árnadóttir, G., og Fisher, A. (2008). Rasch analysis of the ADL scale of the A-ONE. American Journal of Occupational Therapy, 62(1), 51–60. https://doi.org/10.5014/ajot.62.1.51

Árnadóttir, G., og Fisher, A. (2008). Rasch greining ADL kvarða A-ONE. Læknablaðið 94, Fylgirit 56, V75. https://www.laeknabladid.is/fylgirit/fylgirit/2008/fylgirit-56/ 

Egilson, S.T. (2008). Glíman við daglega lífið: Fjölskyldur barna með hreyfihömlun. [Negotiating daily routines: Families of children with physical impairments] In Gunnar Þór Jóhannesson & Helga Björnsdóttir (eds.) Rannsóknir í Félagsvísindum IX (pp. 443–452). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.

Egilson, S.T. (2006). Á heimavelli: Að rannsaka fyrrum starfsvettvang [On the homefront: Doing research on familiar tracks]. In Rannveig Traustadóttir (ed.) Fötlun. Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði [Disability: Ideas and methods in a new field of knowledge], (pp. 107–121). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Egilson, S.T. (2006). Þátttaka í ljósi kennisetninga um heilbrigði og fötlun [Participation in the light of conceptual models of health and disability]. In Rannsóknir Félagsvísindum VII (pp. 327–337). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.

Egilson, S.T. & Hemmingsson, H. (2009). School participation of pupils with physical and psychosocial limitations: A comparison. British Journal of Occupational Therapy, 72, 144–152. doi:10.1177/030802260907200402

Egilson, S.T. & Pálmadóttir, G. (2006). Heilbrigði og fötlun: Alþjóðleg líkön og flokkunarkerfi [Health and disability: International models and taxonomy]. In Rannveig Traustadóttir (ed.) Fötlun. Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði [Disability: Ideas and methods in a new field of knowledge] (pp. 37–65). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Egilson, S.T. & Traustadóttir, R. (2009). Participation of students with physical impairments within the school environment. American Journal of Occupational Therapy, 63, 264–272. doi:10.5014/ajot.63.3.264 

Egilson, S.T. & Traustadóttir, R. (2009). Theoretical perspectives and childhood participation. Scandinavian Journal of Disability Research, 11, 51–63. doi: 10.1080/15017410802461970

Egilson, S.T. & Traustadóttir, R. Theoretical perspectives and childhood participation. Scandinavian Journal of Disability Research, 11, 51–63. doi: 10.1080/15017410802461970

Egilson, S. T. & Traustadóttir, R. (2009). Assistance to pupils with physical disabilities in regular schools: Promoting inclusion or creating dependency? European Journal of Special Needs Education, 24, 21–36. doi.org/10.1080/08856250802596766

Fenger, K. and Keller, J. (2007). Worker Role Interview: Testing the psychometric properties of the Icelandic version. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 14(3), 160-172.

Forsyth, K., Braveman, B., Kielhofner, K., Ekbladh, E., Haglund, L., Fenger, K., and Keller, J. (2006). Psychometric properties of the Worker Role Interview. Work, 27(3), 313-318.

Guðrún Árnadóttir. (2010). Measuring the impact of body functions on occupational performance: Validation of the ADL-focused Occupation-based Neurobehavioral Evaluation (A-ONE). Doktorsritgerð, Háskólinn í Umeå, Svíþjóð. Medical Dissertations. [Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy, Umeå, Sweden.] http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:300916/FULLTEXT01.pdf 

Guðrún Árnadóttir. (2008). Árangur af iðjuþjálfun einstaklinga með taugaeinkenni: Hentug ADL matstæki. Iðjuþjálfinn 30, 28–39. https://www.ii.is/media/prufur/Gudrun-Arnadottir.-(2008).-Arangur-af-idjuthjalfun-einstaklinga-med-taugaeinkenni---Hentug-ADL-matstaeki.pdf 

Guðrún Pálmadóttir (2008). Iðjuþjálfun í ljósi skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar: Reynsla skjólstæðinga á endurhæfingarstofnunum. Iðjuþjálfinn, 30, 6-16.

Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (2007). Alþjóðleg líkön og sjónarhorn á heilbrigði og fötlun. Í Hermann Óskarsson (ritstj.) Afmælisrit Háskólans á Akureyri 2007 (bls. 135-156). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Hemmingsson, H., Egilson, S.T., Hoffman, O. & Kielhofner, G. (2006). The School Setting Interview (3. ed). Nacka: The Swedish Association of Occupational Therapists.

Palmadottir, G. (2006). Client-therapist relationships: Experiences of occupational therapy clients in rehabilitation. British Journal of Occupational Therapy, 69, 394-401.

Palmadottir, G. (2009). The Road to Recovery: Experiences and Occupational Lives of Icelandic Women with Breast Cancer. Occupational Therapy in Health Care, 23, 319-335.

Palmadottir G. (2010). The role of occupational participation and environment among Icelandic women with breast cancer: a qualitative study. Scandinavian journal of occupational therapy, 17(4), 299-307. doi.org/10.3109/11038120903302874

Rosano, C., Sigurdsson, S., Siggeirsdottir, K., Phillips, C.L., Garcia, M., Jonsson, P.V., Eiriksdottir, G., Newman, A.B., Harris, T.B., […] Gudnason, V. (2010). Magnetization transfer imaging, white matter hyperintensities, brain atrophy and slower gait in older men and women. Neurobiol Aging. 2010 Jul;31(7)1197-204. Epub 2008 Sep 7. PMID: 18774624. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2008.08.004

Sara Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson (2010). Fjölskyldumiðuð þjónusta í endurhæfingu barna: Mat foreldra. Í Gunnar Þór Jóhannesson og Helga Björnsdóttir. Rannsóknir í félagsvísindum XI (bls. 252-265). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.

Siggeirsdottir, K., Aspelund, T., Sigurdsson, G., Mogensen, B., Chang, M., Jonsdottir, B., Eiriksdottir, G., Launer, L.J., Harris, T.B., Jonsson, B.Y., Gudnason, V. (2007). Inaccuracy in self-report of fractures may underestimate association with health outcomes when compared with medical record based fracture registry. Eur J Epidemiol., 22(9) 631-639. Epub 2007 Jul 25. PMID: 17653601

Sigurdsson, E., Siggeirsdottir, K., Jonsson, H. Jr., Gudnason, V., Matthiasson, T., Jonsson, B.Y. (2008). Early discharge and home intervention reduces unit costs after total hip replacement: results of a cost analysis in a randomized study. Int J Health Care Finance Econ. 2008 Sep 8(3), 181-192. Epub 2008 Jun 21. PMID: 18566886. doi: 10.1007/s10754-008-9036-0

Snæfríður Þóra Egilson and Guðrún Pálmadóttir (2006). Heilbrigði og fötlun: Alþjóðleg líkön og flokkunarkerfi. Í Rannveig Traustadóttir (ritstj.) Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði (bls. 37-65). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Sonja Stelly Gústafsdóttir og Angela Scriven (2009). Public beliefs about depression in Iceland. Í Gunnar Þór Jóhannesson og Helga Björnsdóttir (ritstj.). Rannsóknir í félagsvísindum X, Félags- og mannvísindadeild (Bls. 399-406). Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.

Sonja Stelly Gústafsdóttir, Kristjana Fenger og Sigríður Halldórsdóttir (2010). Heilbrigðismál í Fjallabyggð. Í Þóroddur Bjarnason og Kolbeinn H. Stefánsson (ritstj.) Fjallabyggð fyrir Héðinsfjarðargöng: Samgöngur, samfélag og byggðaþróun. Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Stefánsdóttir, S. & Egilson, S.T. (2010). Fjölskyldumiðuð þjónusta í endurhæfingu barna. Mat foreldra. [Family-centred care in children´s rehabilitation services. Parents´ view]. In Gunnar Þór Jóhannesson & Helga Björnsdóttir (eds), Rannsóknir í félagsvísindum XI (pp. 252−265). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.

2001 - 2005

Egilson, S.T. (2005). School Participation: Icelandic Students with Physical Impairments. Doctoral dissertation. University of Iceland, Faculty of Social Sciences.

Guðrún Árnadóttir. (2005). Árnadóttir OT-ADL Neurobehavioral Evaluation (A-ONE): Áreiðanleiki matsmanna. Vísindi á vordögum, 25, 32. https://www.landspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=10660

Guðrún Árnadóttir. (2004). Impact of Neurobehavioral Deficits on Activities of Daily Living. Í G. Gillen and A. Burkhardt (ritstjórar), Stroke rehabilitation: A
function based approach
(2. útgáfa, bls. 376–426). The C. V. Mosby Company.

Guðrún Árnadóttir. (2003). Þróun mælitækja: Stöðlun, réttmæti og áreiðanleiki. Í Sigríður Halldórsdóttir, og Kristján Kristjánsson (ritstjórar) Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 411–444). Háskólinn á Akureyri.

Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson. (2003) Einliðasnið: Öflug leið til samhæfingar klínískrar vinnu og rannsókna. Í Sigríður Halldórsdóttir, S. og Kristján Kristjánsson, (ritstjórar). Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 295–330). Háskólinn á Akureyri.

Guðrún Árnadóttir. (2001). Íhlutun iðjuþjálfa vegna taugaeinkenna hjá fullorðnum. Höfundur. ISBN 9979-60-617-7

Guðrún Árnadóttir. (2001). Þróun mælitækja: Stöðlun, réttmæti og áreiðanleiki. Í Sigríður Halldórsdóttir, (ritstjóri). Aðferðafræði rannsókna í heilbrigðisvísindum (bls. 176-211). Háskólinn á Akureyri.

Guðrún Pálmadóttir (2004). Að gagnreyna eigin störf og stétt: Samþætting rannsóknarniðurstaðna um iðjuþjálfun á Íslandi. Iðjuþjálfinn, 26, 14-23.

Jonsson, B.Y., Siggeirsdottir, K., Mogensen, B., Sigvaldason, H., Sigursson, G. (2004). Fracture rate in a population-based sample of men in Reykjavik. Acta Orthop Scand., 75(2), 195-200. PMID: 15180235

Leosdottir, T., Egilson, S.T. & Georgsdottir, I. (2005). Performance of extremely low birthweight children at 5 years of age on the Miller Assessment for Preschoolers. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics. 4, 59–72. doi: 10.1300/J006v25n04_05

Palmadottir, G. (2003). Client perspectives on occupational therapy in rehabilitation services. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 10, 157-166.

Palmadottir, G. (2003). The challenges of implementing a curriculum with occupation as the central organizing framework. World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 47, 7-16.

Siggeirsdottir, K., Alfredsdottir, U., Einarsdottir, G., Jonsson, B.Y. (2004). A new approach in vocational rehabilitation in Iceland: preliminary report. Work, 22(1), 3-8. PMID: 14757899

Siggeirsdottir, K., Jonsson, B.Y., Jonsson, H. Jr., Iwarsson, S. (2002). The timed 'Up & Go' is dependent on chair type. Clin Rehabil., 16(6), 609-616. PMID: 12392335

Siggeirsdottir, K., Olafsson, O., Jonsson, H., Iwarsson, S., Gudnason, V., Jonsson, B.Y. (2005). Short hospital stay augmented with education and home-based rehabilitation improves function and quality of life after hip replacement: randomized study of 50 patients with 6 months of follow-up. Acta Orthop., 76(4), 555-662. PMID: 16195074

1998 - 2000

Árnadóttir, G. (1999). The reasoning behind assessment and treatment of complex perceptual disorders. Í C. Unsworth (ritstjóri). Cognitive and perceptual dysfunction: A clinical reasoning approach to assessment and treatment (bls. 393–454). F. A. Davis.

Árnadóttir, G. (1998). Impact of Neurobehavioral Deficits on Activities of Daily Living. Í G. Gillen og A. Buckhardt (ritstjórar). Stroke rehabilitation: A function-based approach (bls. 285–333). C. V. Mosby.

Árnadóttir, G., Hansen, A. G. og Garðarsdóttir, S. (1995). Neurobehavioral Evaluation A-ONE. ERGOterapeuten 38(11), 25–31. [Norsk Ergoterapeut forbund].

Árnadóttir, G., Hansen, A. G. og Gardarsdóttir, S (1992). Neurobehavioral evaluation: A-ONE. Ergoterapeuten, 4, 4-16. [Ergoterapeut foreningen, Köbenhavn].

Guðrún Árnadóttir. (2000) A-ONE Árnadóttir OT-ADL Neurobehavioral Evaluation: Fræðilegur bakgrunnur. Íslensk þýðing hugtaka. Höfundur. ISBN 9979-60-558-8

Guðrún Árnadóttir. (1990). The Brain and Behavior: Assessing Cortical Dysfunction Through Activities of Daily Living. C. V. Mosby.

Guðrún Árnadóttir. (1989) An introduction to the concepts and background of the Árnadóttir OT-ADL Neurobehavioral Evaluation (A-ONE). World Federation of Occupational Therapy Bulletin, nov, (36 –43).

Palmadottir, G. (1996). Occupational Therapy Education Program in Iceland - Needs and Development. World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 33, 19-23.

Palmadottir, G. and Busch-Rossnagel, N. A. (1988). The effects of physical disability on the family system. Brief Research Report - International Journal of Rehabilitation Research, 11(3), 283-285.

Nuwer, M. R., Árnadóttir, G., Martin, N. A., Ahn, S. S. og Carlson, L.G. (1994). A comparison of quantitative electroencephalography, computed tomography, and behavioral evaluations to localize impairment in patients with stroke and transient ischemic attacks. Journal of Neuroimaging, 4(2), 82 –84. https://doi.org/10.1111/jon19944282 

Til baka Senda grein