Stjórn

Samkvæmt lögum IÞÍ sitja í stjórn 4 fulltrúar auk formanns. Auk þess eru kosnir 2 varamenn. Stjórnarkosningar eru leynilegar og fara fram á aðalfundi. Kosið skal um mest tvo stjórnarfulltrúa og einn varamann í hvert sinn og sitja þeir 2 ár í senn. Formaður skal kosinn til tveggja ára. Á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund skulu stjórnarmenn skipta með sér verkum varaformanns, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda. Ávallt skal einn fulltrúi í stjórn vera fulltrúi stjórnar í kjaranefnd.

Komi upp sú staða að stjórnarmaður hætti áður en kjörtímabili hans lýkur getur stjórnin kallað inn varafulltrúa úr röðum félagsmanna og situr hann til næsta aðalfundar.

Tilgangur

Megin tilgangur með starfi stjórnar er að samræma og stýra málefnum félagsins samkvæmt lögum félagsins og siðareglum.  

Markmið

Markmið með starfi stjórnar er að tryggja að starf félagsins sé í samræmi við markmið þess skv. lögum:

  •  að gæta hagsmuna iðjuþjálfa og efla samvinnu og samheldni innan stéttarinnar.
  • að efla þróun og standa vörð um gæði iðjuþjálfunar á Íslandi.
  • að stuðla að bættri menntun og aukinni faglegri vitund iðjuþjálfa.
  • að efla samstarf við iðjuþjálfa erlendis og tengsl við hliðstæða starfshópa innan lands sem utan.
  • að kynna menntun og starf iðjuþjálfa.
  • að vinna að heilbrigði landsmanna.

Hlutverk

Hlutverk stjórnar IÞÍ er að hafa forgöngu um félagsstarfið, veita félaginu forystu og annast gögn þess og eignir. Framkvæma samþykktir þess og ákvarðanir og koma ályktunum þess á framfæri við rétta aðila. Stjórn fer með æðsta vald í öllum málefnum félagsins á milli aðalfunda og fylgir eftir lögum þess og samþykktum. Í því felst meðal annars, að boða til reglulegra funda með félagsmönnum, sjá um rekstur félagsins, upplýsa félagsmenn um málefni er þá varðar, hafa samskipti við stjórnvöld, ýmis samtök og stofnanir.

Fundir stjórnar

Á fundum stjórnar eru tekin fyrir, rædd og afgreidd þau mál sem liggja fyrir. Allar ákvarðanir sem teknar eru f.h. félagsins skulu afgreiddar af stjórn. Formaður útbýr og sendi dagskrá til stjórnarmanna fyrir fundinn. Stjórn fundar a.m.k. einu sinni í mánuði. Auk þess eru einu sinni til tvisvar á ári lengri vinnufundir ef þörf þykir. Stjórnarfundur telst löglegur ef minnst þrír fulltrúar sitja hann, þar af annað hvort formaður eða varaformaður.

Starfandi stjórn: Sjá stjórn og nefndir 

Til baka Senda grein