Alþjóðleg samvinna

Iðjuþjálfafélag Íslands tekur virkan þátt í alþjóðastarfi iðjuþjálfa. Félagið er meðlimur í Heimssambandi Iðjuþjálfa, World Federation of Occupational Therapists (WFOT), einnig í Iðjuþjálfanefnd Evrópuþjóða, Council of Occupational Therapists for European Communities (COTEC). Auk þess á IÞÍ reglulegt samstarf iðjuþjálfafélögin á hinum Norðurlöndunum. Norrænir formannafundir eru haldnir árlega. Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi er okkur sem fag- og stéttarfélagi mikilvæg. Þannig getum við tekið þátt í faglegri umræðu, fylgst með og haft áhrif á þróun iðjuþjálfunar á heimsvísu.

Heimssamband iðjuþjálfa - WFOT 

Regnhlífarsamtök iðjuþjálfafélaga víða um heim. Það er alþjóðlegur fulltrúi iðjuþjálfa og iðjuþjálfunar og er markmið þess m.a. að auka þekkingu fólks á iðjuþjálfun og stuðla að fjölgun iðjuþjálfa á heimsvísu.

Til að gerast fullgildur meðlimur í heimssambandinu þarf aðildarlandið að bjóða upp á menntun í faginu en Ísland varð fullgildur meðlimur frá árinu 1986 á þeim forsendum að í gildi væri samningur við Danmörku um menntun íslenskra iðjuþjálfa.

Heimssambandið hefur meðal annars það hlutverk að fylgjast með gæðum menntunar í aðildarlöndunum og er námið á Íslandi endurmetið á sjö ára fresti.

Fulltrúaþing er haldið annað hvert ár og leitast IÞÍ við að senda fulltrúa þangað. Heimssambandið stendur einnig fyrir Heimsráðstefnu á fjögurra ára fresti.

Iðjuþjálfanefnd Evrópuþjóða - COTEC 

Samstarf iðjuþjálfafélaga í Evrópu sem hefur það markmið að stuðla að þróun, samræmi og auknum gæðum í þjónustu og menntun iðjuþjálfa í Evrópu. Tveir fundir eru haldnir á ári, vor og haust. Formaður IÞÍ er fulltrúi félagsins á þessum vettvangi.

Norrænt samstarf

Ár hvert er haldinn fundur formanna og varaformanna iðjuþjálfafélaga norðurlanda. Þeir eru haldnir í löndunum til skiptis. Á þessum fundum er tækifæri fyrir forystu félaganna að efla tengsl og að ræða sameiginleg hagsmunamál iðjuþjálfa bæði gagnvart samfélaginu almennt og einnig gagnvart Heimssambandi iðjuþjálfa (WFOT).

Til baka Senda grein