Stofnanasamningar

Samkvæmt 11. kafla í kjarasamningi IÞÍ og fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkissjóðs skulu stofnanir gera stofnanasamninga. Þeir eru hluti af kjarasamningi og er meðal annars ætlað að tryggja þróun og stuðla að skilvirkara launakerfi sem tekur mið af þörfum og verkefnum stofnunar og starfsfólks. Stofnanasamningur er sérstakur samningur milli stofnunar og viðkomandi stéttarfélags. Viðræður um hann fara fram undir friðarskyldu. 

Hjá stofnunum ríkisins skulu starfa samstarfsnefndir sem skipaðar eru fulltrúum frá hvorum aðila, það er stéttarfélögum og stofnunum. Samstarfsnefnd skal annast gerð, endurskoðun og breytingar á stofnanasamningi, semja um röðun starfa og fjalla um ágreiningsmál sem upp kunna að koma vegna framkvæmdar.

Nánari upplýsingar á vefsíðu BHM

Handbók um gerð stofnanasamninga - útg. nóv 2015

Hér má nálgast stofnanasamninga sem IÞÍ hefur gert:

Stofnanasamningar frá og með 2014

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra (SLF) 2024
Fundargerð með samningi SLF 2024
Ráðgjafar- og greiningarstöð - sviðstjóri 
Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins - uppfærsla vegna jöfnunar launa 2023
Landspítali - uppfærsla vegna jöfnunar launa 2023
Fundargerð samstarfsnefndar LSH vegna uppfærslu 2024
Sjúkrahúsið á Akureyri - uppfærsla vegna jöfnunar launa 2023
Hjúkrunarheimilið Fellsendi sept. 2023
Ráðgjafar og greiningarstöð sept 2019/Viðauki I 2023 
HVE, HSN, HSA, HSU og HSS maí 2023
Vinnumálastofnun sept. 2022
Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) mars 2022
MS Setrið apríl 2022
Landspítali mars 2022
Fundargerð samstarfsnefndar v. stofnanasamnings við LSH mars 2022
Reykjalundur janúar 2022

Sjúkrahúsið á Akureyri nóv 2021
Hrafnistuheimilin okt 2021

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins okt 2019
Heilbrigðisstofnun Vesturlands maí 2019
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins mars 2019
Æfingastöðin janúar 2019
Vinnumálastofnun des 2018
Vinnueftirlit ríkisins nóv 2018
Landspítalinn nóv 2018
Heilbrigðisstofnun Norðurlands 2018
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 2017
Reykjalundur 2017
Vinnumálastofnun 2017
Landspítali 2017
Þjónustu- og þekkingarmiðst. f. blinda ..
Sjúkrahúsið á Akureyri ShA 2016
Bjarg á Akureyri 2016
Sjúkratryggingar Íslands 2016
Æfingastöðin 2015
Heilsugæsla höfuðborgarsv. Tilraunaverkefni

Stofnanasamningar 2014 og eldri:

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 2014
Reykjalundur 2014
Landspítali 2013
Sjúkrahúsið á Akureyri ShA 2013
Heilbrigðisstofnun Austurlands 2013
Sjúkratryggingar Íslands 2013
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 2013
Hrafnistuheimilin 2013
Grund og Ás - dvalarheimilin 
Skjól og Eir - hjúkrunarheimilin   
Ísafjarðarbær  
Sjálfsbjörg Akureyri
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja HSS
Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hsu
Heilbrigðisstofnun Suðausturlands HSSA 
Heilbrigðisstofnunin á Siglufirði
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranesi 
Tryggingastofnun ríkisins
MS Dagvist og endurhæfing
Sjálfsbjargarheimilið Reykjavík
Æfingastöðin

Til baka Senda grein