fræðslunefnd

Fulltrúar í fræðslunefnd eru fimm talsins og eru þeir kosnir á aðalfundi. Samkvæmt lögum IÞÍ er hlutverk fræðslunefndar að meta þörf fyrir fræðslu og standa að reglulegum málþingum, fræðslufundum og námskeiðum sem snerta iðjuþjálfunarfagið, félagsfólk og störf þeirra. Nefndarmenn skipta með sér verkum í tengslum við undirbúning og framkvæmd fræðsluviðburða.

 Einn eða tveir ábyrgðarmenn eru fyrir hvert námskeið eða fræðslufund og skiptast nefndarmenn á að sinna því starfi. Leitast skal við að skipulagning námskeiða sé að mestu í samstarfi við Endurmenntun Háskóla Íslands og Símenntun Háskólans á Akureyri. Engin ákveðin embætti eru í fræðslunefnd. Ekki er æskilegt að allir nefndarmenn hætti á sama tíma. Netfang fræðslunefndar er fraedslunefnd.ii@bhm.is 

Tilgangur 

Tilgangur með starfi fræðslunefndar er að bjóða upp á fjölbreytt og áhugaverð námskeið sem svara væntingum félagsmanna og fylgja stefnum og straumum samfélagsins á hverjum tíma.  

Markmið 

Markmið nefndarinnar er að viðhalda og efla faglega þekkingu og þar með stuðla að aukinni fagvitund félagsmanna. Nefndin viðar að sér hugmyndum og óskum frá félagsmönnum varðandi áhugaverð efni. Auk þess fylgist hún með og miðlar upplýsingum er berast erlendis frá og varða sí- og endumenntur iðjuþjálfa, t.d. gegnum Internetið.   

Hlutverk og ábyrgð 

 • að stuðla að því að sú fræðsla sem í boði er, sé það sem félagsmenn sækjast eftir og sjá til þess að faglegar kröfur séu uppfylltar
 • að fulltrúar nefndarinnar mæti á fulltrúafundi félagsins og geri grein fyrir störfum liðins ár og framtíðaráætlunum
 • að tryggja að þær upplýsingar sem koma fram í handbók IÞÍ séu réttar hverju sinni
 • að tilkynna til stjórnar ef um úrsögn nefndarmanna er að ræða og koma með tillögur að nýjum nefndarmönnum
 • að stuðla að góðu samstarfi við Endurmenntun Háskóla Íslands og Símenntun Háskólans á Akureyri
 • að viðhalda faglegum kröfum iðjuþjálfa, með námskeiðum og fræðslufundum og stuðla þannig að sí- og endurmenntun félagsmanna

Samstarf

 • Stjórn Iðjuþjálfafélags Íslands
 • Háskólinn á Akureyri – Iðjuþjálfunarfræðideild
 • Endurmenntun Háskóla Íslands
 • Símenntun Háskólans á Akureyri
 • Erlendir og innlendir fyrirlesarar
 • Umsjónarmaður félagaskrár IÞÍ (framkvæmdastjóri Þjónustuskrifstofu SIGL)
Þeir nefndarmenn sem bera ábyrgð á námskeiði eða fræðslu eru tengiliðir við fyrrnefnda aðila.  Samstarfið felur í sér skipulagningu námskeiða, hagnýta hluti eins og útvegun húsnæðis, tækjakosts, fjölföldun gagna og gerð kostnaðaráætlunar. Engir formlegir samningar liggja fyrir milli samstarfsaðila. 

Starfandi Kynningar- og fræðslunefnd: Sjá stjórn og nefndir

Til baka Senda grein